ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA U SLUČAJU REKLAMACIJE I JAMSTVA

Neovisno o opravdanosti reklamiranog Proizvoda, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:

Kupac pravodobno ne dostavi pisanu obavijest o nedostatku, ako ne izvrši pravodobno povrat Proizvoda s nedostatkom, ako ne izvrši pravodobno povrat Proizvoda u cijelosti; sa svim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom dokumentacijom

Nadalje, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko

Uz vraćeni Proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan.

Datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza Prodavatelja;

Serijski broj vraćenog Proizvoda ne podudara se s izdanim računom ili jamstvenim listom;

Se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:

Nepridržavanja od strane Kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje Proizvoda, nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja, neovlaštenih zahvata i preinaka, neovlaštenog rastavljanja Proizvoda i vraćanja Prodavatelju u dijelovima, korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, mehaničkih oštećenja nastalih krivnjom Kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta, oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona, oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika, oštećenja nastalih uslijed više sile.

Prodavatelj neće zaprimiti pošiljku s reklamiranim Proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:

  • Ukoliko Kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat Proizvoda
  • Ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj.
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu