Preuzimanje i dostava

Kupac može osobno preuzeti naručene Proizvode na adresi Kralja Držislava 3, treći kat uz prethodni dogovor od ponedjeljka do petka u uredovno radno vrijeme od 9-16h te to treba naglasiti prilikom naruđbe te rizik oštećenja Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku preuzimanja pošiljke.

Prodavatelj nudi dostavu Proizvoda na području Republike Hrvatske te zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe. Cijena dostave iznosi 30 HRK. Za naruđbe Proizvoda iznad 500 HRK, Kupac je oslobođen plaćanja troška dostave.

Rizik oštećenja Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku uručenja pošiljke Kupcu.

Rok isporuke Proizvoda iznosi 10 radnih dana od dana primitka narudžbe u roku i na način kako je to navedeno u ovim Općim uvjetima.

Naprijed navedeni rokovi isporuke ne odnose se na otoke i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu te inozemne dostave.

U slučaju bilo kakvih problema sa dostavom naručenog Proizvoda, Prodavatelj obavještava Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi rok isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku Kupac ovjerava te potpisuje primitak pošiljke. Potpisom primitka od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

U slučaju jednostranog raskida kupoprodajnog ugovora, Kupac snosi trošak dostave povrata proizvoda.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove dostave.

Nakon dostave naručenih Proizvoda, Prodavatelj Kupcu šalje račun u pdf formatu, na adresu e-pošte Kupca. Kupac pristankom na ove Opće uvjete, daje svoju izričitu suglasnost da mu se račun ispostavi u elektroničkom obliku. U slučaju osobnog preuzimanja Kupcu se prilikom preuzimanja uručuje original računa za kupljeni Proizvod.

Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem SMAYLICH Web shopa , u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kad je proizvod kupcu predan u posjed, ne navodeći razloge za to.

Pravo na jednostrani raskid istječe nakon 14 dana od dana kad ste stekli, ili od dana kad je treća osoba od Vas imenovana, a različita od dostavljača, stekla fizički posjed robe.

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, potrebno je kontaktirati nas, Casia j.d.o.o. Kvintička 53, 10 000 Zagreb ili e-mail info@smaylich.com jasnom izjavom (npr. pismom poslanom poštom ili e-mailom) obavijestiti o svojoj odluci da jednostrano raskidate ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi oblik obrasca za raskid, no to nije obavezno. PRIMJER staviti link

Kako bi udovoljili roku za jednostrani raskid, dovoljno je da nas obavijestite o korištenju Vašeg prava na jednostrani raskid prije isteka roka za jednostrani raskid.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu s uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa bit će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Primjer obrasca o raskidu

Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite raskinuti ugovor:

 • Casia j.d.o.o. OIB: 36844853695 Kvintička 53, 10000 Zagreb E-mail: reklamacije@smaylich.com
 • Ja/Mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo (*) da raskidam (*)svoj/naš ugovor:
 • za prodaju sljedeće robe (*):
 • za pružanje sljedeće usluge (*):
 • naručene dana (*) /primljene dana (*):
 • Naziv potrošača:
 • Adresa potrošača:
 • Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):
 • Datum

Jamstva

Ako isporučena roba ima nedostatke, imate pravo na zakonom propisane zahtjeve. Smaylich ne daje nikakva dodatna prava u slučaju nedostataka osim zahtjeva predviđenih zakonom.

Reklamacije i prigovori

Prodavatelj sve proizvode prije pakiranje pregledava i kontrolira ispravnost. Ukoliko Kupac primjeti oštećenja može kontaktirati Prodavatelja na reklamacije@smaylich.com sa napomenom “Reklamacija po narudžbi br:” ili putem obrasca za reklamaciju kojeg Kupac skine OVDJE, kao i pisanim putem na adresu Casia j.d.o.o. Kvintička 53, 10000 Zagreb.

Kod reklamacije pojedinog Proizvoda potrebno je priložiti sljedeće:

 • Račun Proizvoda;
 • Fotografije cijelog oštećenog Proizvoda;
 • Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova);
 • Fotografije serijskog broja Proizvoda (ukoliko postoji).
 • U slučaju da je zahtjev o postojanju nedostatka Kupca neosnovan, Prodavatelj mora najkasnije u roku od 8 dana pisanim putem odgovoriti na zahtjev istog.
 • U slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom.

Ako sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, Kupac vraća pošiljku na trošak Prodavatelja , a Prodavatelj o svom trošku šalje ispravan proizvod (po primitku vraćenog proizvoda). Ako Kupcu proizvod ne odgovara ili mu se ne sviđa može ga zamjeniti ili vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja uz predočenje originalnog računa, u originalnoj ambalaži, neoštećenog . Ukoliko se radi o zamjeni ili povratu Kupac snosi troškove slanja robe. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca sve dok roba nije vraćena.

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu